Referanslar

European Commision
Foundation for Clusters and Competitiveness
ESCA
International Trade Center
Novasyon Yönetimi Akademisi
DAI
Biosea
Createinizmir
Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı
İzmir Ticaret Odası
İzmir Ticaret Borsası
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Ege İhracatçı Birlikleri
İTSO
Konya Sanayi Odası
Uşak Snayi ve Ticaret Odası
Demirci Ticaret ve Sanayi Odası
Uludağ İhracatçı Birlikleri
İKMİB
İzmir Kalkınma Ajansı
Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Trakya Kalkınma Ajansı
ENSİA
Mevlana Kalkınma Ajansı
Bursa Teknik Üniversitesi
Bursa OSB
OSTİM Organize Sanayi Bölgesi
GENSED
Egeder
İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği
MUSİAD
SAHA İstanbul
Green Solar Network
Anadolu Raylı Ulaşım Sistemleri Kümelenmesi
İSEK
Ostim Medikal Sanayi Kümelenmesi
SETEK
İŞİM
MCA
Fomentex
Textile Center Of Excellence
Butekom
Next Technology
Ateval
EU-VRİ
Aitex
ctaqua
Henkel
Soria Natural
Dibaq
vıto
IGV
vlci
CNTA
ADM