İnovasyon

İnovasyon

İnovasyon, firmaların ve kurumların rekabet avantajı elde etmek, büyümek ve sürdürülebilir başarı sağlamak için önemli bir faktördür. TABU olarak, günümüz rekabet koşullarında firmaların ve kurumların iş stratejileri ile uyumlu inovasyon stratejisine sahip olmaları ve mevcut durumda inovasyon süreçlerini kurgulayabilmeleri için sahip oldukları kaynakları ve yetkinlikleri değerlendirerek bir inovasyon stratejisi geliştirmeleri için danışmanlık hizmeti sağlanmaktadır. Firmalara ve kurumlara “İnovasyon Auditi ve İnovasyon Yol Haritası” kapsamında, mevcut durumdaki inovasyon yetkinlikleri analiz edilerek, bunun sonucunda inovasyon süreçleri kurgulanmakta ve uygun finansman kaynaklarına yönelik çözümler sunulmaktadır. Bu kapsamda, Kurumsal İnovasyon Yetkinliği (Yönetim Seviyesi ve Çalışan Seviyesi), Değer Yaratacak Fikirlerin Seçim Sistemi, İnovasyon Yönetim Sistemi, İnovasyon Kaynak Planlaması ve İnovasyon Performansı Analizi çerçevesinde firmalar ve kurumlar için uygun altyapının kurulması sağlanmaktadır.